برچسب زده شده: علوم

دانشجویان وزارت علوم صاحب “رفاه کارت دانشجویی” می‌شوند

دانشجویان وزارت علوم صاحب “رفاه کارت دانشجویی” می‌شوند

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ارائه “رفاه کارت دانشجویی” به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم خبر داد. عکس خبر اسلامی