برچسب زده شده: 24 در

مرگ 24 نفر تنها در 24 ساعت در تصادفات

مرگ 24 نفر تنها در 24 ساعت در تصادفات

مرگ 24 نفر تنها در 24 ساعت در تصادفاتسخنگوی اورژانس کشور از مرگ 24 نفر طی 24 ساعت گذشته در حوادث رانندگی خبر داد. مرگ 24 نفر تنها در 24 ساعت در تصادفات سخنگوی...