برچسب زده شده: 2400 شد

2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد

2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد

2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شدمدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آبگیری 2400 هکتار از تالاب هورالعظیم در محل مخزن شماره 3 این تالاب خبر داد. 2400 هکتار از تالاب هورالعظیم آبگیری شد...