برچسب زده شده: پای ناقل”زیکا”در

رصد رد پای پشه ناقل”زیکا”در ایران+جزییات

رصد رد پای پشه ناقل”زیکا”در ایران+جزییات

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت احتمال ورود ویروس زیکا به کشور را بسیار کم دانست و از وجود نظام مراقبت فعال در کشور برای کنترل حشره ناقل این بیماری خبر داد. اخبار...