برچسب زده شده: 2500 گذشته

جذب 2500 دانشجوی عراقی طی دو سال گذشته

جذب 2500 دانشجوی عراقی طی دو سال گذشته

جذب 2500 دانشجوی عراقی طی دو سال گذشتهقائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه جذب دانشجوی خارجی در کشور افزایش یافته است از جذب 2500 دانشجوی عراقی در طول دو...