برچسب زده شده: 3 روی

3 میلیون مسافر، روی هوا!

3 میلیون مسافر، روی هوا!

مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه از زمان آغاز سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین جابجایی حدود ۳ میلیون مسافر از طریق...