برچسب زده شده: 300 اخبار

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده درخصوص اس 300

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده درخصوص اس 300

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده درخصوص اس 300سخنگوی وزارت خارجه درباره مباحث مطرح شده در نشست خبری امروز خود درمورد تحویل سامانه اس 300 به ایران توضیح ضروری و مهمی را...