برچسب زده شده: برنجی”

“نان برنجی” بهترین شیرینی نوروزی

“نان برنجی” بهترین شیرینی نوروزی

“نان برنجی” بهترین شیرینی نوروزیکارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه نان برنجی را بهترین شیرینی برای استفاده در دید و بازدیدهای نوروزی عنوان کرد. “نان برنجی” بهترین شیرینی نوروزی کارشناس مسئول تغذیه مرکز...