برچسب زده شده: نان بدهید!”

“لطفا کمی نان تست به من بدهید!”

“لطفا کمی نان تست به من بدهید!”

«من گرسنه هستم. لطفا کمی نان تست به من بدهید!» نخستین جمله‌های یک دختر مبتلا به اوتیسم پس از سه سال سکوت مطلق بود که پدر و مادرش را شوک زده کرد. تکنولوژی جدید...