برچسب زده شده: است به

اقتصاد مقاومتی به‌معنای “نه” به تسلیم و تحریم است

اقتصاد مقاومتی به‌معنای “نه” به تسلیم و تحریم است

اقتصاد مقاومتی به‌معنای “نه” به تسلیم و تحریم استامام جمعه موقت تهران با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی از ابتدا به جز رژیم صهیونیستی با کشور دیگری جنگ نداشته است» گفت: آمریکا خود حرکت...