برچسب زده شده: 32 لرستان

وجود 32 مرکز اقامتی با 1400 تخت در لرستان

وجود 32 مرکز اقامتی با 1400 تخت در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: 32 مرکز اقامتی در استان وجود دارد. عکس های جدید ماشین های جدید