برچسب زده شده: جدیدترین رسمی

جدیدترین گزارش رسمی روند درمان “کیارستمی”

جدیدترین گزارش رسمی روند درمان “کیارستمی”

جدیدترین گزارش رسمی روند درمان “کیارستمی”مدیرعامل بیمارستانی که این روزها عباس کیارستمی در آن بستری است، جدیدترین گزارش روند درمانی این کارگردان سرشناس را اعلام کرد. جدیدترین گزارش رسمی روند درمان “کیارستمی” مدیرعامل بیمارستانی...