برچسب زده شده: 34 جشنواره

اولین‌ها در برگزیدگان جشنواره فیلم فجر 34

اولین‌ها در برگزیدگان جشنواره فیلم فجر 34

در تاریخ 34 ساله جشنواره فیلم فجر، برای اولین بار یک فیلم اولی به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد و یک فیلم هم 9 سیمرغ بلورین دریافت کرد. کیمیا دانلود باران فیلم