برچسب زده شده: 36 افغانستان

36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان

36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان

36 کشته و زخمی در انفجار افغانستانانفجار انتحاری در پایتخت افغانستان 11 کشته و 25 مجروح به‌جای گذاشت. 36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان انفجار انتحاری در پایتخت افغانستان 11 کشته و 25...