برچسب زده شده: سرنوشت ممنوعیت

سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت

سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت

سرنوشت “باداب‌سورت” پس ار 7 ماه ممنوعیت7 ماه از اجرای طرح ممنوعیت ورود به «باداب سورت» می‌گذرد، اکنون دسترسی به دومین اثر طبیعی ملی بی‌آنکه تغییری در احیاء و ترمیم حوضچه‌ها ‌حاصل شده باشد،...