برچسب زده شده: 4 سوئیفت

اتصال 4 بانک جدید ایرانی به سوئیفت

اتصال 4 بانک جدید ایرانی به سوئیفت

بعیدی‌نژاد گفت: با نهایی شدن روند ثبت و نصب نرم افزارهای لازم، موسسه پیام رسانی انتقالات بانکی و مالی (سوئیفت) اعلام نموده است که چهار بانک جدید ایرانی به شبکه سوئیفت وصل شده و...