برچسب زده شده: 47 اسناد

گم شدن 47 اصله درخت در باغ دروس+ اسناد

گم شدن 47 اصله درخت در باغ دروس+ اسناد

گم شدن 47 اصله درخت در باغ دروس+ اسنادرییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درخصوص تخریب در باغ دروس توضیحاتی را ارائه کرد. گم شدن 47 اصله درخت در باغ دروس+ اسناد رییس...