برچسب زده شده: “علامه‌ای” منافقین

طیف “علامه‌ای” دیروز در آغوش گروهک منافقین

طیف “علامه‌ای” دیروز در آغوش گروهک منافقین

طیف “علامه‌ای” دیروز در آغوش گروهک منافقین شهر پاریس روز شنبه میزبان یکی از نشست‌های گروهک ترویستی «منافقین» بود و چند نفر از سیاستمداران غربی هم در این نشست حاضر شدند. اما نکته جالب...