برچسب زده شده: 5.1 کرد

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد

پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد پس‌لرزه 5.1 ریشتری 2 ساختمان را آوار کرد