برچسب زده شده: 5 1395

5 عهد سریع‌القلم با خود برای سال 1395

5 عهد سریع‌القلم با خود برای سال 1395

دکتر محمود سریع‌القلم در یک یادداشت کوتاه با خود عهد کرده است طی سال 1395 خورشیدی 5 کار مشخص را با دقت انجام دهد. دانلود فیلم ورزشی