برچسب زده شده: 50 خودروی

صف 50 هزار نفری برای خودروی سه‌چرخ

صف 50 هزار نفری برای خودروی سه‌چرخ

صف 50 هزار نفری برای خودروی سه‌چرخشرکت الیو موتورز یکی از شرکت‌هایی است که همچنان به ساخت خودروهای سه‌چرخ می‌پردازد و سعی دارد آنها را بهبود بخشد. صف 50 هزار نفری برای خودروی سه‌چرخ...