برچسب زده شده: 50 رصدخانه

نیاز 50 میلیارد تومانی برای اجرای کامل طرح رصدخانه ملی

نیاز 50 میلیارد تومانی برای اجرای کامل طرح رصدخانه ملی

رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از پیشرفت 60 درصدی طرح رصدخانه ملی در سال آینده خبر داد و گفت: برای اجرای کامل این طرح علاوه بر همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز به 50 میلیارد تومان اعتبار...