برچسب زده شده: بهداشت کرد

وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد

وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد

وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کردوزیر بهداشت از بزرگ‌ترین مرکز دیالیز زنجان و موسسه خیریه مهرانه بازدید کرد. وزیر بهداشت از “مرکز جامع دیالیز” و “مهرانه” زنجان بازدید کرد...