برچسب زده شده: 6 لرزاند

میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر

میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر

میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجربه گفته سخنگوی شورایعالی تهیه‌کنندگان، در طول برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شش هزار صندلی برای اکران‌های مردمی در نظر گرفته...

استاندار:

کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

استاندار: کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

استاندار: کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است استاندار: کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است استاندار: کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

زلزله 6 ریشتری “ازگله” را لرزاند

زلزله 6 ریشتری “ازگله” را لرزاند

زلزله 6 ریشتری “ازگله” را لرزاند زلزله 6 ریشتری “ازگله” را لرزاند زلزله 6 ریشتری “ازگله” را لرزاند