برچسب زده شده: “معامله

محمود عباس در دو راهی “معامله قرن” یا “عربستان”

محمود عباس در دو راهی “معامله قرن” یا “عربستان”

محمود عباس در دو راهی “معامله قرن” یا “عربستان”مسؤولان جنبش فتح فاش کردند که پادشاه سعودی به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین فشار می آورد تا محورها و اصول “معامله قرن” که طرح...