برچسب زده شده: وداع حرم

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم “مرتضی عبداللهی ” در معراج شهدا

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم “مرتضی عبداللهی ” در معراج شهدا

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم “مرتضی عبداللهی ” در معراج شهداوداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم “مرتضی عبداللهی ” در معراج شهدا وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم “مرتضی عبداللهی...