برچسب زده شده: سوال “کاسپین”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس پاسخگوی شرایط نابسامان موسسات مالی بدهکار از جمله کاسپین باشد. قوت گرفتن سوال از...