برچسب زده شده: “روحانی”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”

قوت گرفتن سوال از “روحانی” بابت موضوع “کاسپین”نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس پاسخگوی شرایط نابسامان موسسات مالی بدهکار از جمله کاسپین باشد. قوت گرفتن سوال از...