برچسب زده شده: 7 افتتاح

7 بیمارستان در کشور در آستانه افتتاح

7 بیمارستان در کشور در آستانه افتتاح

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزودن 670 تخت بیمارستانی به بیمارستان‌های کشور در سال‌جاری خبر داد. کیمیا دانلود عرفان دینی