برچسب زده شده: 7 روحانی+عکس

پیراهن شماره 7 روحانی+عکس

پیراهن شماره 7 روحانی+عکس

پیراهن شماره 7 روحانی+عکس«جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون جهانی فوتبال امروز در دیدار با رئیس جمهور پیراهن شماره 7 با نام روحانی را به ایشان اهدا کرد. پیراهن شماره 7 روحانی+عکس «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون...