برچسب زده شده: 7 پیشنهادی

کاهش حدود 7 میلیاردی اعتبارات رفاهی دانشگاه تهران در بودجه پیشنهادی 95

کاهش حدود 7 میلیاردی اعتبارات رفاهی دانشگاه تهران در بودجه پیشنهادی 95

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کاهش بودجه رفاهی این دانشگاه خبر داد گفت:در لایحه بودجه سال 95،بودجه رفاهی دانشگاه تهران حدود 7 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. علم و فناوری خبر فرهنگیان