برچسب زده شده: 7000 تامین‌

حذف 7000 همپوشانی بیمه‌ای توسط تامین‌ اجتماعی

حذف 7000 همپوشانی بیمه‌ای توسط تامین‌ اجتماعی

نیمه دوم سال جاری طرحی در سازمان تامین اجتماعی کلید خورد که اگرچه با سختی‌هایی برای بازنشستگان و مستمری بگیران همراه بود، اما در نهایت در اسفندماه به پایان رسید و آثار خوبی به...