برچسب زده شده: 71 +

نارضایتی 71 درصدی از عملکرد فدراسیون در مناقشه فوتبالی با عربستان + آمار

نارضایتی 71 درصدی از عملکرد فدراسیون در مناقشه فوتبالی با عربستان + آمار

بیش از 71 درصد مخاطبان ایسنا معتقدند که در مذاکره فدراسیون فوتبال برای حل مناقشه فوتبالی با عربستان، منافع ملی رعایت نشد. سپهر نیوز مدلینگ