برچسب زده شده: خوب”

ترامپ هم “ژن خوب” دارد

ترامپ هم “ژن خوب” دارد

ترامپ هم “ژن خوب” دارد ترامپ هم “ژن خوب” دارد ترامپ هم “ژن خوب” دارد

صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند

صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند

صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند«آقازادگی» در ادبیات اجتماعی ما با واژگانی، چون ویژه‌خواری، رانت اطلاعاتی مترادف شده است. اصطلاحی که پیش از این به کسانی اطلاق می‌شد که علاوه بر انتساب به بزرگان...