برچسب زده شده: 75 می‌گذرد؟

در خانه‌ی 75 ساله چه می‌گذرد؟

در خانه‌ی 75 ساله چه می‌گذرد؟

بخشی از تاریخ سینمای ایران در سال‌های اخیر در ساختمان اصلی “خانه سینما” واقع در خیابان “بهار” سپری شده است. موسیقی روز مجله اتومبیل