برچسب زده شده: از کرده

واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود

واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود

واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود‘احمد المجدلانی’عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)در باره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معروف به «معامله قرن» در مورد فلسطین...