برچسب زده شده: 8 نمودار

بازخوانی 8 ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران+ جدول و نمودار

بازخوانی 8 ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران+ جدول و نمودار

با سیری در برنامه‌های اقتصادی محمدرضا پهلوی می‌توان به این نتیجه رسید که این برنامه‌ها در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. از آن‌جا که مولفه اصلی این برنامه‌های اقتصادی، استبداد سلطنتی...