برچسب زده شده: 8 کرمانشاه

8 ساعت سرگردانی مسافران کرمانشاه در زمین و هوا!

8 ساعت سرگردانی مسافران کرمانشاه در زمین و هوا!

مسافران پرواز 287 تهران – کرمانشاه هواپیمایی ایران‌ایر، 8 ساعت است که در زمین و هوا سرگردانند. دانلود فیلم خبرگذاری اصفحان