برچسب زده شده: – 8.5

کرج – چالوس قفل شد/ زمان‌سفر: 8.5 ساعت!

کرج – چالوس قفل شد/ زمان‌سفر: 8.5 ساعت!

مسئول عملیات سالن مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران ‌کرج خبر داد. کیمیا دانلود موزیک جوان