برچسب زده شده: ” شود

دومین ” گردهمایی شوراهای استانی زنان فرهیخته کشور”  برگزار می شود

دومین ” گردهمایی شوراهای استانی زنان فرهیخته کشور”  برگزار می شود

دومین گردهایی مسئولین شوراهای استانی زنان فرهیخته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار می شود. مرکز فیلم خبرگذاری خوزستان