برچسب زده شده: 830 باغ‌داران

خسارت 830 میلیارد ریالی سرما به باغ‌داران زنجان

خسارت 830 میلیارد ریالی سرما به باغ‌داران زنجان

خسارت 830 میلیارد ریالی سرما به باغ‌داران زنجانمدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: سرما و بارندگی در طول چند روز گذشته، 830 میلیارد ریال به باغ‌داران خسارت زد. خسارت 830 میلیارد ریالی سرما...