برچسب زده شده: فیلم است

فیلم “به وقت شام” واقعاً بی‌نظیر است

فیلم “به وقت شام” واقعاً بی‌نظیر است

فیلم “به وقت شام” واقعاً بی‌نظیر استوزیر خارجه کشورمان پس از تماشای فیلم”به وقت شام” ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: واقعاً بی‌نظیر است. فیلم “به وقت شام” واقعاً بی‌نظیر است وزیر...