برچسب زده شده: 9000000000

سبزه هفت‌سین ایرانی‌ها بیش از 9000000000 تومان آب می‌خورد!

سبزه هفت‌سین ایرانی‌ها بیش از 9000000000 تومان آب می‌خورد!

گندمی که هر ساله ایرانی‌ها بنا به آداب و سنن تاریخی‌شان به سبزه سفره هفت‌سین تبدیل می‌کنند و پس از 13 روز تعطیلات آن را دور می‌اندازند، وزنش به بیش از 7400 تن و...