برچسب زده شده: 93 سرباز

برگزاری دادگاه قتل یک سرباز با نارنجک در چهارشنبه‌سوری 93

برگزاری دادگاه قتل یک سرباز با نارنجک در چهارشنبه‌سوری 93

در اولین دادگاه رسیدگی به پرونده پرتاب نارنجک توسط یک فرد به سرباز، متهم مدعی شد برخورد نارنجک با صورت سرباز نیروی انتظامی را ندیده است و معلوم نیست نارنجک پرتاب شده از سوی...