برچسب زده شده: 9300000000000 مشترکان

9300000000000 میلیارد تومان طلب‌داریم!/ نیروگاه‌ها بدحساب‌ترین مشترکان گازی

9300000000000 میلیارد تومان طلب‌داریم!/ نیروگاه‌ها بدحساب‌ترین مشترکان گازی

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها بدحساب‌ترین مشترکان شرکت ملی گاز هستند، گفت:‌ بیشترین طلب این شرکت از بخش توانیر و پترشیمی‌هایی است که گاز مصرف می‌کنند. free download...