برچسب زده شده: اولین ۹۶

برای اولین بار دانشگاه شهرکرد رویداد بزرگ “اینوکا” برگزار می‌کند/ آخرین مهلت ارسال ایده‌ها ۷ اسفند ۹۶

برای اولین بار دانشگاه شهرکرد رویداد بزرگ “اینوکا” برگزار می‌کند/ آخرین مهلت ارسال ایده‌ها ۷ اسفند ۹۶

برای اولین بار دانشگاه شهرکرد رویداد بزرگ “اینوکا” برگزار می‌کند/ آخرین مهلت ارسال ایده‌ها ۷ اسفند ۹۶«اینوکا» نام رویدادی است که توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه شهركرد طراحی شده برای اینکه ایده‌ها سریعتر به...