برچسب زده شده: دستورالعمل در

دستورالعمل جدید “شیمی‌درمانی”/تعیین تکلیف درمان “سرطان” در مطب‌ها

دستورالعمل جدید “شیمی‌درمانی”/تعیین تکلیف درمان “سرطان” در مطب‌ها

دستورالعمل جدید “شیمی‌درمانی”/تعیین تکلیف درمان “سرطان” در مطب‌ها دستورالعمل جدید “شیمی‌درمانی”/تعیین تکلیف درمان “سرطان” در مطب‌ها دستورالعمل جدید “شیمی‌درمانی”/تعیین تکلیف درمان “سرطان” در مطب‌ها!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview