برچسب زده شده: 95؛ دولت

بودجه 95؛ آخرین فرصت تعامل مجلس نهم با دولت

بودجه 95؛ آخرین فرصت تعامل مجلس نهم با دولت

بودجه 95؛ آخرین فرصت تعامل مجلس نهم با دولتنمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم وارد بررسی لایحه بودجه 95 می‌شوند؛ لایحه‌ای که شاید بتوان آن را آخرین فرصت تعامل مجلس...