برچسب زده شده: 95 بود

در سال 95 شاهد جذب منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود

در سال 95 شاهد جذب منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال 95 شاهد جذب منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری در کشور خواهیم بود گفت: رفت و آمد هیات های خارجی و مذاکرات آنها برای همکاری...