برچسب زده شده: 95 خواهد

سال 95 شرایط خوبی برای اقتصاد رقم خواهد خورد

سال 95 شرایط خوبی برای اقتصاد رقم خواهد خورد

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برنامه ریزی های خوب و دقیقی برای سال 95 انجام شده است ، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی های خوبی که برای سال آینده انجام شده است...